ΕΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

 

Όνομα: …………………………………………………

 

 

Επώνυμων: ……………………………………………..

 

 

Διεύθυνση: ………………………………………Ταχ. Κιβώτιο: …………

 

 

Πόλης: ……………………….

 

 

Τηλέφωνο οικίας: ………………  Τηλέφωνο κινητό: ………………….Φαξ: …………………

 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ………………………………………………..

 

 

Μάρκα αεροβόλου: ………………………………

 

 

Μοντέλο: ……………………………..

 

 

Ημερομηνία: …………………………..

 

Υπογραφή: ………………………………..

 

 

Εγγραφή ενός έτους στον Σύνδεσμο και έξι μήνες στο ολυμπιακό σκοπευτήριο £35.00.*

 


 Εγγραφή ενός έτους στον Σύνδεσμο £20.00*

    

*Συμπληρώστε ανάλογα.  /   Χρειάζονται και δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου.

 

www.airgunhunting.com      antarg1@cytanet.com.cy

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 99631377, 22430001, φαξ, 22430004 / Αντώνης Αργυρίδης